Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Hội họa (2)
previous Lớp Hội họa (1)Lớp Hội họa (3) next
hoi_hoa3 hoi_hoa4
hoi_hoa5

Hiện nay, Lớp Hội Họa chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất qui tụ các em học sinh Tiểu học từ 7 tuổi đến 12 tuổi. Nhóm thứ hai gồm học sinh tuyển chọn trong hai Ban Đệ I và Đệ II Cấp. Chương trình giảng tập là luôn luôn khơi động, phát huy và khám phá tài hoa của mỗi tâm hồn hoa niên. Với nhóm thứ nhất, các em được hướng dẫn về màu sắc và bố cục của mỗi bức họa. Song vấn đề quan hệ vẫn là chủ hướng giúp các em giữ được màu sắc huy hoàng và nét vẽ thơ ngây theo cảm quan nghệ thuật của tuổi thơ. Môn sinh trong nhóm thứ hai, thuộc lớp tuổ 12-18 vì các em ở trong trạng thái dậy thì, đang bắt đầu tập suy luận nên được chú trọng đặc biệt về môn phong cảnh và phỏng họa (vẽ tượng) nhất là thúc đẩy các em quan sát trong khả năng thể hiện tài nghệ.

Lớp Hội họa (2)
previous Lớp Hội họa (1)Lớp Hội họa (3) next