Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Hội họa (1)
previous Lớp Điện tửLớp Hội họa (2) next
hoi_hoa1
hoi_hoa2

Thể theo tinh thần giáo dục nhân bản và phong phú hóa đời sống bằng NGHỆ THUẬT, kể từ niên khóa 68 -69 Lasan Taberd mở thêm Lớp Hội Họa, đánh dâu một đoạn đường cải tiến nhằm phát huy một nền giáo dục con người toàn diện, Lớp Hội Họa đặt dưới sự điều hành và giảng dạy của Gs. Lê Minh Ngữ với sự cộng tác của Bà Nguyễn Thị Chín. Môn sinh của Lớp Hội Họa Taberd được tuyển chọn trong số những em từng tỏ ra có thiên khiếu về ngành Họa.

Lớp Hội họa (1)
previous Lớp Điện tửLớp Hội họa (2) next