Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Điện tử
previous Lớp Nhạc (2)Lớp Hội họa (1) next
dien_tu1
dien_tu2
dien_tu3

Những bước đầu khó khăn vì trình độ học vấn quá chênh lệch, các hội viên đã bền chí và cố gắng học tập, đem lại nhiều kết quả rất lạc quan. Từ Terminales, đệ Nhất đến đệ Lục, 6ème anh em đã theo dõi chương trình tuy đơn sơ nhưng căn bản, có thể cho tất cả có thể bước vào Thế giới vô hình âm, dương của chất và trích ra các luật điều hành của các phần tử vô hình đó. Âm điện tử nắm địa vị chánh và tham dự vào tất cả hoạt động của ngành Từ diode, điện trở, động điện tế bào quanh điện, loại 2 chân sang đến triode, tétrode, penthode, hexode, transistor, hay đèn, các hội viên đã dự vào các phản ứng, cách sống và chuyển động của âm điện tử trong các tế bào điện tử đó. Các hội viên đã tìm hiểu các kết quả của những phản ứng đó để tạo ra sự liên lạc gần xa, dùng dây hay không dây, đem âm thanh, hình ảnh chuyền qua không trung.

Sau khi hiểu nguyên tắc, và song song với sự hiểu biết, các hội viên đã tự tay thực hiện các thứ máy nhỏ, máy đo thời gian, máy điều chỉnh radio, máy sửa radio-ampli, máy điều khiển bằng ánh sáng, máy phát thu loại bỏ túi, máy thu thanh transistor loại super hétérodyne. Để giúp cho sự hiểu biết được tường tận hơn, các hội viên có dịp sửa 1, 2 máy ampli dùng hàng ngày, để hát dĩa, khuếch đại âm thanh...

Sau cùng các hội viên khảo cứu sơ về các loại phát AM, FM, và truyền hình hy vọng năm sau có dịp vào sâu hơn trong chi tiết về các mạch điện tử, học hỏi cặn kẽ hơn các loại máy trong thị trường và thông suốt hơn về kỹ thuật sửa các máy điện tử thông dụng.

Số hội viên hiện tại là 40 người luôn vững chí theo đuổi hàng tuần tìm ra những cái mới của nghề Điện tử, một tiêu khiển của thế hệ vừa hấp dẫn, vừa bổ ích và đầy hứa hẹn.

Lớp Điện tử
previous Lớp Nhạc (2)Lớp Hội họa (1) next