Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Hội họa (3)
previous Lớp Hội họa (2)
hoi_hoa6

Niên khóa này, Lớp Hội Họa thường xuyên tổ chức những buổi học ngoài trời, ở Thảo Cầm Viên hầu các em tìm được thiên nhiên và có dịp sống trong một không gian nghệ thuật. Lớp còn tổ chức hai buổi du họa tại Mossard, Thủ Đức. Nhân dịp Bộ Văn Hóa Giáo Dục tổ chức cuộc thi vẽ thiếu nhi toàn quốc, lớp đã đoạt được 9 giải thưởng, gồm có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải đặc biệt và 6 giải an ủi, cùng một số bằng tưởng lệ.

hoi_hoa2
hoi_hoa6

Cuối khóa học một cuộc triển lãm tất niên cũng đã được tổ chức tại phòng Khánh Tiết Trường. Kết quả rất khích lệ. Niên khóa 69 - 70 chỉ học sinh nào đủ số điểm trung bình 12/20 mới được lên lợp Trung Cấp.

Lớp Hội họa (3)
previous Lớp Hội họa (2)