Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Con đường phụng sự
previous Nguồn sống hoa niênXoa dịu đau thương next
phung_su1
hoa_nien2

Khiêm nhường cúi xuống xoa dịu cơn thương đau của đồng loại. Học sinh trường Taberd đã hăng hái tham gia nhiều chiến dịch cho tình thương như cứu trợ đồng bào tỵ nạn, thăm viếng các bệnh nhân phong cùi, mù lòa và tàn tật.

Con đường phụng sự
previous Nguồn sống hoa niênXoa dịu đau thương next