Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Nguồn sống hoa niên
previous Nguồn sống tin vuiCon đường phụng sự next
hoa_nien1 CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY
NGÀN NĂM CHƯA DỄ MẤY AI QUÊN

Chủ hướng giáo dục của cộng đồng quốc tế Lasan là đào tạo con người, dẫn đưa con người đền nguồn sống thiêng liêng bất diệt. Gia đình Taberd tự đặt mình trong lý tưởng và chủ hướng này, cho nên học sinh trường ta ngoài vấn đề Trí, Đức, Thể dục còn luôn luôn được giáo dục và phong phú hóa đời sống nội tâm.

Ngoài nửa giờ học tập Giáo Lý Đức dục mỗi ngày cho tất cả học sinh Taberd không phân biệt tôn giáo, nhà trường còn tổ chức thêm những lớp Giáo lý đặc biệt để giúp học sinh Công Giáo thấm nhuần Lẽ đạo. Nhà trường còn đảm trách lo cho Học sinh RƯỚC LỄ VỠ LÒNG và LÃNH PHÉP THÊM SỨC. Đây là hình ảnh rung cảm trong vinh quang của đời sống thiêng liêng: Đức Cha Trần Thanh Khâm dâng Thánh Lễ cho đám tuổi thơ của Ngài, tương lai của Taberd chịu lễ lần đầu. Nói đúng hơn, từ giờ phút cao sang này, các thiếu nhi Taberd đã thực sự trở thành người trong căn nhà Cha ta.

hoa_nien2
Nguồn sống hoa niên
previous Nguồn sống tin vuiCon đường phụng sự next