Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Nguồn sống tin vui
previous Một màu cờ, hai thế hệ (2)Nguồn sống hoa niên next
nguon_song1 nguon_song2
nguon_song3
nguon_song4

Mỗi ngày một mới - mỗi năm đổi mới và đổi mới không ngừng. Mùa Sinh Nhật Taberd mang theo hương hoa của sự đổi mới. Mỗi lớp mỗi Ban sửa soạn ngay từ đầu tháng 12 để biểu dương tinh thần tranh đua cố gắng làm sao cho lớp mình, Ban mình có những Hang Đá thật mới, thật tươi chưa đủ. Sức sống trong Nhà bùng lên như ngọn lửa cao đón mừng Chúa Hài Đồng. Rồi nào liên hoan, nào cây sinh nhật, nào xổ số... Từ Sư Huynh Hiệu Trưởng đến các Sư Huynh Giám Học, Quí Sư Huynh, quí Giáo Chức một lòng tay bắt mặt mừng hòa vào cuộc vui chung. Trẻ và già - Thầy và trò chỉ còn là một trong ý nghĩa cao trọng của sự hiệp nhất.

Nguồn sống tin vui
previous Một màu cờ, hai thế hệ (2)Nguồn sống hoa niên next