Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Xoa dịu đau thương
previous Con đường phụng sựHồn cao xuân điệu next
xoa_diu1

Ai bảo Sư Huynh chỉ biết tụ trì dạy học? Màu áo Dòng đen đã hòa vào cơn đau thương của Đất Nước bỗng dưng Đất bằng nổi sóng ... Sư Huynh lại học thêm được nghề cắt tóc cho đúng với tôn chỉ "Sĩ kiêm bách nghệ".

Năm 1968 có thể nói là năm "Taberd dấn thân".

xoa_diu2 xoa_diu3

Từ công trường thành Pétrus Ký đến bến Phạm Thế Hiển, từ trại cùi Lê Văn Duyệt đến bệnh xá của trại dù Hoàng Hoa Thám, học sinh trường Taberd thật sự và thật lực dấn thân. Những chiếc xẻng này, những bàn tay này và từng xe quà bánh ... Xin hoan hô tuổi trẻ Taberd 68 - 69.

xoa_diu4
Xoa dịu đau thương
previous Con đường phụng sựHồn cao xuân điệu next