Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 3
previous Lớp 9ème 2Lớp 9ème 4 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Việt Dũng
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Trịnh Phi Vân
3 - Nguyễn Văn Thành
1 - Trịnh Phi Vân
2 - Nguyễn Xuân Hữu
3 - Nguyễn Việt Dũng
1 - Trịnh Phi Vân
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Nguyễn Đức Nam
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Trịnh Phi Vân
3 - Nguyễn Văn Ngọc
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Trịnh Phi Vân
3 - Nguyễn Quốc Đoàn
68-9e-3-ed
Hàng 6  
Nguyễn Công Tâm, Nguyễn Văn Phước, Lê Thiện Nhân, Lôi Vĩnh Huê, Ngô Kiến Bình, message Nguyễn Việt Dũng, Trần Lê Trí.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Hoàng Tân, Lâm Kỳ Tâm, message Mai Bá Tùng, message Nguyễn Bá Lợi, message Nguyễn Sơn An, Nguyễn Quốc Tiến.
Hàng 4  
message Vũ Hùng Tuấn, message Nguyễn Phước Thiện, Đào Nguyên Hoàng, message Nguyễn Hoàng Trung, Trịnh Bửu Sơn, Huỳnh Ngọc Thuần, Lê Vĩnh Hùng, Quan Kỳ Sơn, Cao Đăng Vinh.
Hàng 3  
Phạm Tuấn, Đặng Thế Hiển, Mai Thanh Sơn, Trần Anh Tuấn, message Nguyễn Sơn Vũ, Nguyễn Quốc Ngọc, Chung Tân Quốc Tuấn, Lê Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Trần Văn Hương.
Hàng 2  
Hoàng Trọng Chính, Đỗ Phạm Hoàng, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Quí Dũng, Phạm Đình Phương, Nguyễn Quốc Đoàn, Nguyễn Phi Hoàng, Trịnh Phi Vân, Hoàng Văn Minh, Nguyễn Vi Dũng.
Hàng 1  
Đặng Ngọc Đường, message Nguyễn An Tuấn, message Lạc Thành, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thành Huân, Vũ Quốc Hùng, Trần Thanh Tuấn, message Chung Văn Minh, Trần Minh Dũng, message Nguyễn Xuân Hữu.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 2Lớp 9ème 4 next