Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 2
previous Lớp 9ème 1Lớp 9ème 3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Ngọc Hùng Dũng
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Ngọc Hùng Dũng
2 - Nguyễn Nhật Phương
3 - Lê Hữu Hiền
1 - Nguyễn Ngọc Hùng Dũng
2 - Nguyễn Nhật Phương
3 - Lê Hữu Hiền
1 - Nguyễn Nhật Phương
2 - Châu Hoàng Tâm
3 - Lê Hữu Hiền
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Văn Lộc
2 - Nguyễn Nhật Phương
3 - Trần Hùng Lân
1 - Nguyễn Nhật Phương
2 - Nguyễn Ngọc Hùng Dũng
3 - Châu Hoàng Tâm
68-9e-2-ed
Hàng 5  
Châu Hoàng Tâm, Hứa Thông An, Nguyễn Văn Rê, Hà Toàn, Phạm Huy Quang, message Nguyễn Nhật Phương, Quách Thành Phát, Nguyễn Hoài Phái.
Hàng 4  
message Ngô Quân Lập, Nghiêm Thuần Lưu, message Lê Minh Hải, Hà Dương Tín, Lâm Thế Vinh, Vũ Huy Thịnh, Hồ Quang Thi, Ngô Ngọc Sơn.
Hàng 3  
Tôn Thất Lương, Lý Văn Minh, Tạ Hoàng Vũ, Nguyễn Bá Phương, Trần Hùng Lân, Ngô Xuân Tùng, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Quốc Tuấn, message Nguyễn Minh Đạt, Nguyễn Văn Cương.
Hàng 2  
2Passed away Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, message Tống Việt Trai, Nguyễn Văn Hùng, Phan Trần Quán, Lê Minh Lâm, Phạm Hữu Nghi, Nguyễn Thới Hòa, Lâm Phi Hải, message Bùi Hữu Tín, Nguyễn Nam Thành, message Lê Hữu Hiền.
Hàng 1  
Triệu Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Châu, message Võ Quốc Hưng, message Phan Thanh Phương, Trương Thành Tuấn, message Phạm Đức Vinh, Nguyễn Nghi Quân, Nguyễn Anh Tuấn, message Nguyễn Ngọc Quân, Phạm Trọng Đức, message Nguyễn Đình Hải, Tăng Văn Hòa.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 1Lớp 9ème 3 next