Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 4
previous Lớp 9ème 3Lớp 9ème 5 next
Ban khen danh dự
Lê Kim Tuấn
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Lê Kim Tuấn
2 - Trương Thế Hùng
3 - Trần Thanh Tuyền
1 - Huỳnh Văn Thuần
2 - Nguyễn Sử Toàn
3 - Lê Quốc Đạt
1 - Trương Thế Hùng
2 - Trần Thanh Huyền
3 - Lê Kim Tuấn
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Lê Kim Tuấn
2 - Lê Trung Vinh
3 - Trương Thế Hùng
1 - Đào Duy Anh
2 - Trương Thế Hùng
3 - Lê Trung Vinh
68-9e-4-ed
Hàng 6  
Huỳnh Anh Dũng, Trương Thế Phúc, Ngô Sơn Long, Phạm Minh Triết, Lê Kim Tuấn, Trần Thanh Tuyền.
Hàng 5  
message Nguyễn Thành Long, Nguyễn Quang Tuấn, message Hồ Quí Tâm, Trần Hữu Hiếu, message Hoàng Khôi, Ngô Quang Hải, Lâm Quốc Khánh, Phan Quang Trí.
Hàng 4  
Lê Quốc Đạt, message Huỳnh Quang Minh, message Thái Anh Vĩ, Lê Quốc Tiến, Nguyễn Hoàng Hùng, message Phạm Ngọc Hoàng, message Huỳnh Phước Hải, Trần Vĩnh Quốc, Hạng Vĩnh Bảo.
Hàng 3  
Lê Quang Tiến, message Lê Cẩm Tú, message Trần Văn, Nguyễn Thành Long, message Trần Long Nhi, message Trần Huy Thanh, message Đỗ Phú Cường, Trương Việt Hoàng, Trương Thế Hùng.
Hàng 2  
Vương Hữu Thiện, Huỳnh Đăng Khoa, Bùi Tấn Lộc, message Đoàn Văn Hiệp, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Sử Toàn, Nguyễn Quốc Vượng, message Trần Hữu Hội, Nguyễn Nghĩa Dũng, Hoàng Khiêm.
Hàng 1  
Huỳnh Văn Thuần, Lê Khắc Thái, message Lê Trung Vinh, Nguyễn Văn Thanh, Dương Quốc Việt, Trương Sỹ, Hạng Minh Huân, message Đào Duy Anh, Nguyễn Hữu Quang, Trần Phong Lộc, Nguyễn Ngọc Quân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 3Lớp 9ème 5 next