Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 6
previous Lớp 7ème 5Lớp 7ème 7 next
Ban khen danh dự
Vũ Quốc Lộc
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Đức Trí
2 - Dương Trọng Hiếu
3 - Hồ Hữu Dũng
1 - Nguyễn Đức Trí
2 - Nguyễn Quang Lễ
3 - Nguyễn Văn Thọ
1 - Ngô Vĩnh Xuyên
2 - Lâm Thanh Hòa
3 - Nguyễn Văn Mạnh
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Mã Tấn Dũng
2 - Bùi Thế Hùng
3 - Nguyễn Chí Hùng
1 - Vũ Quốc Lộc
2 - Nguyễn Quý Long
3 - Thái Nha Ban
1 - Nguyễn Đức Trí
2 - Dương Trọng Hiếu
3 - Ngô Vĩnh Xuyên
68-7e-6-ed
Hàng 5  
message Trịnh Hoài Trang, Nguyễn Hữu Hải, Hồ Hữu Dũng, Trương Chiếu Quần, Trương Hiến Quần, Sanmugan, Nguyễn Thành Nhân, Ngô Vĩnh Xuyên, message Nguyễn Hoàng Ngọc.
Hàng 4  
Vũ Quốc Lộc, Lê Xuân Thắng, message Bùi Quang Bảo, Bùi Khắc Hào, message Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Ngọc Quý, Nguyễn Kinh Vàng, Lâm Phước Hiền, message Lai Hữu Phước, Lê Văn Đồng.
Hàng 3  
message Bùi Thế Hùng, Bùi Ngọc Dũng, message Chung Quốc Huy, Nguyễn Minh Thủy, message Mã Tấn Dũng, message Đống Khắc Nên, Dương Thanh Long, message Nguyễn Quang Lễ, Tăng Thiên Lý, Lâm Thanh Hoàn.
Hàng 2  
Nguyễn Đức Trí, message Nguyễn Khắc Việt, Nguyễn Tất Thành, message Ngô Mạnh Dũng, message Nguyễn Nam Huân, Nguyễn Thế Thanh, Nghiêm Phụ Phán, Trần Anh Dũng, Nguyễn Khắc Đức, message Nguyễn Chí Hùng.
Hàng 1  
message Nguyễn Khắc Mỹ, Thái Nha Ban, message Lê Thanh Chương, message Dương Trọng Hiếu, Nguyễn Vạn Thọ, Nguyễn Văn Thanh Châu, Tôn Thất Lê Trụ, Đỗ Hữu Phước, Nguyễn Quý Long, Đinh Thanh Bình.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7ème 5Lớp 7ème 7 next