Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 5
previous Lớp 6ème 4Lớp 6ème 6 next
Ban khen danh dự
Châu Hòa Bình
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lâm Hoàng Sơn
3 - Lý Hùng Nam
1 - Châu Hòa Bình
2 - Nguyễn Kiển Hoàng Minh
3 - Nguyễn Thanh Sơn
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lâm Hoàng Sơn
3 - Lâm Quốc Dũng
ANH VĂNTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Châu Hòa Bình
2 - Hồ Ngọc Hùng
3 - Phạm Gia Liêm
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lâm Hoàng Sơn
3 - Ngô Văn Dũng
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lâm Hoàng Sơn
3 - Nguyễn Thanh Sơn
THƯỜNG-THỨC
1 - Châu Hòa Bình
2 - Lý Hùng Nam
3 - Nguyễn Thanh Sơn
68-6e-5-ed
Hàng 6  
Nguyễn Hữu Xuân Quang, Trần Tấn Lộc, Charles Khlaisang, Phạm Ngọc Khương, Tiêu Minh Nhân, Tiêu Minh Nhẫn, Quách Hồng Hải.
Hàng 5  
Châu Phan Minh, Nguyễn Bạch Ngọc, Lê Trọng Nghĩa, Trần Văn Khôi, message Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Kiển Hoàng Minh, Lê Ngọc Huy.
Hàng 4  
Lâm Hoàng Sơn, Lưu Đình Cẩn, Hồ Văn Thông, Phạm Hữu Nguyên, Đỗ Văn Minh, Ngô Kim Hưng, Mai Công Phong, Nguyễn Văn Dũng, Lý Hùng Nam, Châu Hòa Bình.
Hàng 3  
Phong Sĩ Nam, Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Hoàng Luân, Phạm Việt Thanh, Lai Ngọc Dũng, Lâm Quốc Dũng, Đinh Tiến Nam, Nguyễn Kim Lực, message Nguyễn Cao Thắng, Quan Kỳ Sang.
Hàng 2  
Hồng Minh Quang, Phạm Gia Liêm, Lữ Anh Dũng, Phạm Văn Kiển Thu, Vương Minh Chính, Trần Phước Lợi, Ngô Văn Dũng, Vương Thiện Báu, Trần Tấn Hưng, Hồ Ngọc Hùng, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Lê Sinh.
Hàng 1  
Tôn Thất Lâm, Đỗ Phạm Quỳnh, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Hùng Dũng, Nguyễn Danh Quí, Nguyễn Quang Thăng, Trần Tiến Nam, Nguyễn Quốc Dũng, Ngũ Vĩnh Quí, Lương Hữu Sáng, Tăng Thế Kiệt, Vũ Lâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6ème 4Lớp 6ème 6 next