Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 4
previous Lớp 6ème 3Lớp 6ème 5 next
Ban khen danh dự
Đỗ Mạnh Hùng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Đỗ Anh Tuấn
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Vũ Thanh Hiệp
1 - Nguyễn Sơn Hiệp
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Trần Duy Thiết
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Sơn Hiền
3 - Vũ Thanh Hiệp
ANH VĂNTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Trần Quốc Hùng
2 - Chu Tam Dũng
3 - Ttrần Minh Triết
1 - Vũ Thanh Hiệp
2 - Nguyễn Sơn Hiền
3 - Lý Minh Chí
1 - Chu Tam Dũng
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Nguyễn Sơn Hiền
THƯỜNG-THỨC
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Chu Tam Dũng
3 - La Anh Tuấn
68-6e-4-ed
Hàng 5  
Nguyễn Ngọc Ninh, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Hoàng Trung, message Nguyễn Quang Bình, Trần Văn Lạc, Trần Văn Nhân, Phùng Kim Hoàng, Phạm Xuân Hiệp, Đỗ Mạnh Hùng.
Hàng 4  
Lữ Minh Hải, Nguyên Minh Đức, Trần Duy Thiết, message Nguyễn Thiện Tâm, Trần Minh Triết, Hà Minh Châu, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thanh Tươi, Nguyễn Huy Hoàng, message Thái Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Phước.
Hàng 3  
Nguyễn Sơn Hiền, Trần Trung Chánh, Nguyễn Đình Bửu, Vũ Đăng Thọ, Nguyễn Quý Hòa, Hứa Uy Dũng, Trần Cao Phong, Nguyễn Minh San, message Võ Công Danh, Lâm Quốc Định, Ngô Như Hiển.
Hàng 2  
Trần Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Hóa, Diệp Phú Cường, Chu Tam Dũng, Huỳnh Mai Tường, Lê Quang Hội, Công Thế Hùng, Trần Nguyên Hưng, Đỗ Anh Tuấn, Lê Minh Thái, Nguyễn Trường Quân, Lê Đăng Tuấn, Hồ Hồng Hải.
Hàng 1  
Vũ Đức Hải, Nguyễn Mạnh Trí, La Anh Tuấn, Trần Văn Ngọc Sơn, Phạm Quang Vĩnh, Ngô Minh Cực, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Thế Thái, Ngô Minh Chí, Trương Tuấn, Vũ Thanh Hiệp.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6ème 3Lớp 6ème 5 next