Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème 2
previous Lớp 5ème 1Lớp 5ème 3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Minh Hòa
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Hồ Hữu Thuận
3 - Ngô Chí Thiện
1 - Phạm Chí Thành
2 - Nguyễn Minh Hòa
3 - Hồ Như Học
1 - Trần Văn Long
2 - Phạm Chí Thành
3 - Huỳnh Kim Ngân
4 - Nguyễn Đăng Khánh
PHÁP-VĂNANH VĂNTOÁN
1 - Ngô Chí Thiện
2 - Nguyễn Minh Hòa
3 - Huỳnh Kim Ngân
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Ngô Chí Thiện
3 - Hồ Hữu Thuận
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Trần Văn Long
3 - Hồ Hữu Thuận
SỬ ĐỊATHƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Ngô Hùng Việt
3 - Vĩnh Tiết
1 - Trần Văn Long
2 - Hồ Hữu Thuận
3 - Hồ Như Học
67-68_5e-2-ed
Hàng 6  
Phan Quốc Tuấn, Đặng Ngọc Mạnh, Gia Kiến Nghiệp, Lê Hoàng Tiến, Đỗ Thăng, Trần Hữu Thọ, Cao Gia Phước, Ngô Sơn Lâm.
Hàng 5  
Ngô Hùng Việt, Lưu Phụng Hoàng Minh, Huỳnh Thiện Thanh, Lê Như Kha, Ngô Hùng Tín, Đinh Quang Minh, Nguyễn Tuấn, Lạc Út, Đỗ Ngọc Hân.
Hàng 4  
Bùi Văn Minh, Nguyễn Ngọc Hiệp, Trần Văn Long, Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Minh Bạch, Tăng Quốc Hùng, Bùi Nguyên Khánh, Lý Thành Danh, Phạm Ngọc Thuần Sơn, Trần Gia Hưng.
Hàng 3  
Nguyễn Công Hậu, Hồ Vĩnh Thanh, Nguyễn Công Mỹ, Nguyễn Chí Đạo, Phạm Khắc Thanh, Vĩnh Tiết, Trương Vinh Hiển, Huỳnh Kim Ngân, Nguyễn Xuân Vũ.
Hàng 2  
Tri Công Hiếu, Lê Chơn Dũng, Nguyễn Minh Hòa, Phạm Chí Thành, message Tô Công Trường, Bùi Minh Mẫn, Ngô Chí Thiện, Hồ Như Học, Trịnh Đức Khải, Bửu Ân.
Hàng 1  
Phạm Công Minh, Nguyễn Chí Trung, Đặng Xuân Sơn, Vũ Tiến Hỷ, Lê Đức, message Phan Bộ An, Lương Bá Tùng, message Đặng Xuân Thảo, Phạm Thế Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5ème 1Lớp 5ème 3 next