Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème 1
Lớp 5ème 2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Đăng Khánh
KHẢO-HẠCHGIÁO LÝQUỐC-VĂN
1 - Vũ Duy Kiết
2 - Nguyễn Đăng Khánh
3 - Huỳnh Tấn Tài
1 - Vũ Duy Kiết
2 - Lê Kim Phước
3 - Nguyễn Đăng Khánh
1 - Vũ Duy Kiết
2 - Huỳnh Tấn Tài
3 - Phạm Minh Đạo
4 - Nguyễn Đăng Khánh
PHÁP-VĂNANH VĂNTOÁN
1 - Trần Hoàng Sơn
2 - Lê Kim Phước
3 - Nguyễn Đăng Khánh
1 - Nguyễn Đăng Khánh
2 - Phạm Kim Tuấn
3 - Vũ Duy Kiết
1 - Nguyễn Đăng Khánh
2 - Vũ Duy Kiết
3 - Phạm Duy Tiến
SỬ ĐỊATHƯỜNG-THỨC
1 - Vũ Duy Kiết
2 - Huỳnh Tấn Tài
3 - Lê Kim Phước
1 - Vũ Duy Kiết
2 - Huỳnh Tấn Tài
3 - Ngô Thế Nhân
4 - Phan Như Ngạn
67-68_5e-1-ed
Hàng 5  
Vũ Duy Kết, message Phạm Ngọc Tường, Vũ Duy Đoàn, message Phạm Minh Đạo, Lý Văn Nga, message La Quốc Tuấn, Nguyễn Đăng Khánh, Nguyễn Văn Hưng, Chung Thượng Hiền, Tạ Quang Minh.
Hàng 4  
Nguyễn Vĩnh Khanh, Hoàng Kế Nghiệp, Ngô Minh Đường, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Anh Dũng, message Phạm Duy Tiến, Huỳnh Tấn Tài, message Bùi Đức Đạt, message Phan Chí Dũng, Tây Quốc Thắng, Trang Văn Thành.
Hàng 3  
Phan Quang Chí Hiếu, Lê Quang Ân, Phan Như Ngạn, Nguyễn Tôn Nhuận, Nguyễn Hữu Duật, Lê Hữu Trí, Lạc Thảo, message Phạm Kim Tuấn, message Đào Hữu Giao, Ngô Vĩnh An, Trương Ngọc Danh.
Hàng 2  
Trần Trung Sơn, Trần Đức Hồng, Phạm Hồng Quân, Nguyễn Thế Việt, Tô Tiến Đạt, Trần Đức Vinh, Phạm Minh Đức, Nguyễn Quan, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Thảo, Trịnh Quang Thạch.
Hàng 1  
Ngô Thế Nhân, Lê Kim Phước, Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Quang Đức, Hoàng Hữu Cán, Nguyễn Hữu Luận, message Đào Thế Hùng, Lưu Huy Linh, Nguyễn Hùng Sơn, Đống Khắc Thẩm, Từ Ngọc Hải.

message Có tin nhắn

Lớp 5ème 2 next