Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 5
previous Lớp 11ème 4Lớp 11ème 6 next
Ban khen danh dự
Diệp Minh Mẫn
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Nguyễn Hữu Nghĩa
3 - Trần Trung Dũng
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Hữu Nghĩa
3 - Mai Trung Lương
1 - Trần Trung Dũng
2 - Diệp Minh Mẫn
3 - Võ Đình Dũng
TOÁN-HỌCTẬP VIẾTTẬP ĐỌC
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Võ Đình Dũng
3 - Mai Trung Lương
1 - Lương Thanh Dũng
2 - Vương Văn Hữu
3 - Nguyễn Hữu Nghĩa
1 - Nguyễn Hữu Nghĩa
2 - Vương Văn Hữu
3 - Lương Thanh Dũng
68-11e-5-ed
Hàng 5  
message Lâm Quang Hoàng, Nguyễn Châu Tuấn, message Đoàn Vinh Thụy, Vĩnh Phúc, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Ryo Odaka, message Phạm Hoàng Hùng, Diệp Minh Mẫn, Nguyễn Quang Khải.
Hàng 4  
message Trần Văn Trí, Nguyễn Thành Phương, Mai Trung Lương, Bùi Khương Bửu Hoàn, message Lê Hồng Quang, message Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Hiền, Trần Xuân Hải.
Hàng 3  
Trần Phát Roger, Trương Hoàng Quân, Phạm Minh Hiền, Cao Minh Đồng, Phan Anh Dũng, message Bùi Thế Dũng, Trần Trung Dũng, Võ Đình Dũng, 9e, Phạm Hoàng Dũng, message Trần Mộng Hùng, Trịnh Đình Thanh.
Hàng 2  
message Trịnh Ngọc Long, message Nguyễn Vĩnh Thuận, message Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, Trần Hữu Tuấn, Đặng Minh Khải, Huỳnh Hữu Đạt, Nguyễn Tấn Minh, Trần Bá Mỹ, Lê Hồ Nhơn Trung, Trương Anh Tuấn.
Hàng 1  
Nguyễn Luân, message Trần Quang Xuân, Lương Thanh Dũng, Vương Văn Hữu, Trần Văn Trung, message Lê Quốc Khanh, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Kim, message Đỗ Quang Thuần, Trịnh Quang Huy, Ngô Thiện Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 4Lớp 11ème 6 next