Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 3
previous Lớp 11ème 2Lớp 11ème 4 next
Ban khen danh dự
Đặng Minh Chí
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Đặng Minh Chí
2 - Huỳnh Nhân Vị
3 - Trần Hữu Nghĩa
1 - Hà Gia Thảo
2 - Phan Vinh Hiển
3 - Lữ Châu Hiếu
1 - Đặng Minh Chí
2 - Huỳnh Hữu Nghĩa
3 - Trần Hữu Nghĩa
TOÁN-HỌCTẬP VIẾTTẬP ĐỌC
1 - Đào Mạnh Hùng
2 - Đặng Minh Chí
3 - Lý Quang Phát
1 - Trần Hữu Nghĩa
2 - Huỳnh Nhân Vị
3 - Đặng Minh Chí
1 - Lữ Châu Hiếu
2 - Trần Hùng Lập
3 - Lý Quang Phát
68-11e-3-ed
Hàng 5  
message Lý Quang Phát, message Huỳnh Thu Long, message Nguyễn Trường Sơn, message Trần Hữu Nghĩa, message Huỳnh Quí Cường, message Trương Chức Toàn, message Nguyễn Thế Phong, message Nguyễn Anh Dũng.
Hàng 4  
message Trần Hải, message Nguyễn Tuấn Khải, message Trần Nguyên Tuấn, message Lữ Châu Hiếu, message Nguyễn Hồng Sang, message Lê Vi Thiện, message Thân Đức Tuệ, message Huỳnh Minh Thông, message Quách Tấn, message Trần Hiệp Nhân Đức.
Hàng 3  
message Lê Thành Lâm, message Huỳnh Hữu Nghĩa, message Nguyễn Đình Thành, message Nguyễn Anh Kiệt, message Phạm Duy Khanh, message Paul Văn Tài, message Bùi Thanh Toàn, message Đào Mạnh Hùng, message Trần Kim Hoàng, message Đặng Minh Chí, message Trần Quang Dũng.
Hàng 2  
message Tôn Thất Công, message Đặng Xuân Khánh, message Trần Hùng Lập, message Bùi Anh Tuấn, message Trần Liệt Vỹ, message Nguyễn Thanh Tùng, message Trần Vương Thạch, message Ngô Quang Tấn, message Nguyễn Bá Hùng, message Phan Vinh Hiển, message Trần Văn Minh, message Phạm Văn Hậu.
Hàng 1  
message Nguyễn Ngọc Khôi, message Huỳnh Nhân Vị, message Nguyễn Minh Cường, message Lương Vinh Hòa, message Hà Gia Thảo, message Lưu Ngọc Dũng, message Hồ Tuấn Khanh, message Phạm Quang Thành, message Hà Ngọc Sửu, message Nguyễn Tấn Phước, message Nguyễn Đình Song Minh, message Nguyễn Đăng Huy.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 2Lớp 11ème 4 next