Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 2
previous Lớp 11ème 1Lớp 11ème 3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Văn Hòa
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Mạnh Dũng
2 - Bùi Tấn Tươi
3 - Lê Minh Trí
1 - Hoàng Công Hiền
2 - Trần Ngọc Ấn
3 - Hoàng Ngọc Đẩu
1 - Nguyễn Văn Hòa
2 - Nguyễn Đức Hân
3 - Lê Minh Sơn
TOÁN-HỌCTẬP VIẾTTẬP ĐỌC
1 - Diệp Thế Nghiệp
2 - Nguyễn Trung Hiếu
3 - Nguyễn Minh Chánh
1 - Nguyễn Ngọc Trí
2 - Trần Anh Vũ
3 - Đỗ Mạnh Hùng
1 - Albert Trọng
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Đoàn Mỹ
68-11e-2-ed
Hàng 5  
message Vĩnh Duy, message Nguyễn Minh Chánh, message Nguyễn Quý Thành, message Benoit Albert Trọng, message Lê Minh Sơn, Nguyễn Ngọc Minh, message Diệp Thế Nghiệp, message Hoàng Ngọc Đẩu, Đoàn Mỹ.
Hàng 4  
Lê Anh Dũng, Trần Quốc Bằng, Võ Minh Hiệp, Nguyễn Phước Hải, Hoàng Công Hiền, Trần Hữu Phú, message Nguyễn Quang Lộc, message Phan Bộ Châu Trân, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Trung Hiếu.
Hàng 3  
Bùi Tấn Tươi, message Trần Trọng Cường, Trần Anh Vũ, Trần Minh Thành, Thái Đức Hưng, message Bùi Ngọc Linh, message Lê Anh Triết Nhân, Nguyễn Huy Hoàng, Trịnh Viết Kim, Thái Hy Lâm, message Nguyễn Hoàng Linh.
Hàng 2  
Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Tâm, Lê Tuấn Khoa, message Trần Duy Khoa, Phạm Thiên Tường, message Ngô Văn Tân, Nguyễn Hồng Hà, Trần Ngọc Ẩn, message Dương Mạnh Hùng, Nguyên Ngọc Trí, Trần Trung Quốc, message Hoàng Ngọc Tuấn.
Hàng 1  
message Phạm Hạnh Phúc, message Tô Thanh Hải, message Nguyễn Đức Hân, Chung Tấn Anh Kiệt, message Bùi Vỉ, Trần Thanh Quang, message Dương Tấn Tài, message Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Minh Trí, message Lê Thành Nhân, message Hồng Diệm Lân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 1Lớp 11ème 3 next