Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 1
Lớp 11ème 2 next
Ban khen danh dự
Lê Công Quốc Vũ
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Cao Triều Liêm
2 - Trần Tấn Phi Hiền
3 - Lê Công Quốc Vũ
1 - Nguyễn Hữu Đạt
2 - Nguyễn Trung Châu
3 - Nguyễn Lê Quang
1 - Trần Tấn Phi Hiền
2 - Bạch Long Hà
3 - Nguyễn Hữu Đạt
TOÁN-HỌCTẬP VIẾTTẬP ĐỌC
1 - Cổ Quốc Hùng
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Trương Hoàng Dũng
1 - Bùi Bằng Dũng
2 - Nguyễn Trung Nghĩa
3 - Cao Triều Liêm
1 - Võ Công Tâm
2 - Quách Lý Xuân
3 - Trần Minh Đức
68-11e-1-ed
Hàng 5  
Lê Huy Hòa, message Đinh Hữu Hạng, Phạm Trường Sơn, Quách Lý Xuân, Võ Công Tâm, message Nguyễn Thế Dũng, message Nguyễn Trung Nghĩa, Nguyễn Đình Thuận, Trần Minh Đức, Vũ Văn Huy.
Hàng 4  
Nguyễn Thanh Tùng, message Trần Văn Ngọc Danh, message Phùng Quốc Hưng, Mai Anh Tuấn, message Huỳnh Hồng Sơn, message Lê Nguyên Phong, message Nguyễn Huỳnh Hòa, Nguyễn Trung Châu, Nguyễn Văn Hoàng Châu, message Nguyễn Bảo Đức, Trần Tấn Phi Hiền.
Hàng 3  
message Nguyễn Trọng Khiêm, message Tôn Tiến Khánh, message Lý Trọng Nhân, message Nguyễn Lê Quang, Hà Nhật Vinh, Lê Ngọc Tín, Lê Công Sáng, message Cao Triều Liêm, Nguyễn Đức Linh, Lưu Thế Lễ, message Trương Hoàng Dũng.
Hàng 2  
message Ngô Hồng Nguyên, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Anh Thành, message Cổ Quốc Hùng, Trần Tấn Quốc, message Phạm Trí Đức, Ngô Ngọc Tuấn, message Hồ Chí Hiền, Phạm Công Tâm, Bạch Long Hà, Trần Ngọc Minh, message Lê Như Duy.
Hàng 1  
Vũ Thế Quân, Bùi Bằng Dũng, Nguyễn Lưu Luyến, Phan Anh Tài, message Nguyễn Anh Tài, message Lê Thanh Sơn, message Nguyễn Chí Hải, Lê Công Quốc Vũ, message Trần Nguyên Khôi, Nguyễn Hữu Đạt, message Đỗ Mạnh Hùng, message Lê Hùng.

message Có tin nhắn

Lớp 11ème 2 next