Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 4
previous Lớp 10ème 3Lớp 10ème 5 next
Ban khen danh dự
Huỳnh Hồng Tâm
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Huỳnh Hồng Tâm
2 - Nguyễn Tiết Trực
3 - Hồ Mộng Vân
1 - Trần Minh Hải
2 - Lê Bá Tùng
3 - Nguyễn Tấn Tới
1 - Huỳnh Hồng Tâm
2 - Nguyễn Đình Hưng
3 - Hồ Mộng Trang
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Lê Đình Hoạt
2 - Nguyễn Thế Hùng
3 - Nguyễn Tấn Hồng
1 - Nguyễn Tiết Trực
2 - Trần Kim
3 - Nguyễn Thế Huy
68-10e-4-ed
Hàng 5  
Hồ Mộng Trang, Tạ Đình Hùng, Nguyễn Đình Hưng, message Lê Đình Hoạt, message Nguyễn Tấn Tới, message Lâm Công Lộc, Nguyễn Thiên, message Trần Kim.
Hàng 4  
Trần Phục Quốc, message Viên Thế Hạnh, message Lê Tiến Đạt, message Trần Hữu Tài, Lê Hữu Trí, Nguyễn Thế Huy, Đào Vĩnh Thọ, message Nguyễn Chí Hiếu, message Nguyễn Quân, Lê Nguyên Tuân, message Võ Thành Danh.
Hàng 3  
Lê Bá Tùng, Nguyễn Văn Đức, message Nguyễn Đại Nghĩa, message Trần Quang Ánh, Tất Hoàng Bửu Lộc, Nguyễn Sơn Khanh, Nguyễn Mạnh Hùng, message Hầu Mạc Thịnh, message Đoàn Tất Đức, message Trần Minh Hải, message Nguyễn Tấn Hồng.
Hàng 2  
Võ Trí Tâm, Lê Phú Hải, Tạ Văn Kiên, message Trần Tấn Trung, Trịnh Văn Khôi, Phạm Huy Cơ, message Phan Đức Trung, message Trần Mộng Dũng, Trần Văn Thành, Trần Hữu Định, Nguyễn Lam Điền, Nguyễn Đức Tuấn.
Hàng 1  
Vũ Quốc Đạt, Vũ Bá Đức, Lê Châu Thạch, Nguyễn Thế Tùng, Nguyễn Tiết Trực, message Nguyễn Hải Nam, message Hồ Mộng Vân, message Trần Phương Ngôn, Nguyễn Quốc Hùng, Huỳnh Hồng Tâm, Nguyễn Anh Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 3Lớp 10ème 5 next