Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 4
previous Lớp 8ème 3Lớp 8ème 5 next
Ban khen danh dự
Lê Quang Ân
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHARITHMETIQUES
1 - Hồ Minh Thái.
2 - Chung Thượng Hiền
3 - Bùi Hạnh Phúc
4 - Lý Công Trực
5 - Nguyễn Thành Cường
6 - Tiền Thành Long
7 - Tăng Quốc Hùng
8 - Nguyễn Thanh Bằng
9 - Trần Phương Thái
1 - Lê Quang Ân
2 - Chung Thượng Hiền
3 - Bùi Hạnh Phúc
1 - Lê Hữu Trí
2 - Văn Quang Nhựt
3 - Lê Quang Ân
HIST - GÉO - SCIENCESGIÁO LÝPHÁP-VĂN
1 - Lê Quang Ân
2 - Nguyễn Thanh Cường
3 - Phạm Minh Trương
1 - Lê Quang Ân
2 - Nguyễn Đăng Hiệp
1 - Lê Quang Ân
2 - Bùi Hạnh Phúc
3 - Lý Công Trực
65-8e-4-ed
Hàng 6  
Nguyễn Thành Cường, Suppiah, Lê Quang Hùng, Dương Nh. Tấn, Nguyễn Đg. Hiệp, Võ Mh. Khánh, Lư Quốc Thành, Nguyễn Quang Chí, Bùi Hạnh Phúc, Chung Thượng Hiền, Nguyễn Thành Tài.
Hàng 5  
Trần Vinh Bảo, Trần Phương Thái, Văn Quang Nhựt, Đào Văn Luận, Trần Phương Việt, Liêu Hồng Ching, Lê Ngọc Huy, Hồ Minh Thái, Trang Hoàng Châu, Nguyễn Tấn Thọ, Thái Hy Khiêm.
Hàng 4  
Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Đức Thọ, Phạm Thành Danh, Nguyễn Hồng Quang, Phạm Minh Trương, Phạm Huỳnh Vân, Hồ Trí Châu, Trần Đức Hiếu, Nguyễn Thanh Niên, Lưu Anh.
Hàng 3  
Mai Công Cần, Tiền Thành Long, Tăng Quốc Hùng, Nguyễn Song Bình, Lê Hữu Trí, Lê Quang Ân, Trần Hùng Tâm, Phạm Quang Trực, Trịnh Ngọc Hồ, Bùi Kiến Trung, Nguyễn Tôn Nhuận, Trình Dân An.
Hàng 2  
Hà Dương Vũ, Vũ Đức Long, Phạm Trọng Thắng, Ngô Thanh Kiệt, Nguyễn Đăng Hòa, Lý Công Trực, Dư Phước, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Thanh Bằng, Nguyễn Minh Trí, Lương Văn Mỹ Hữu.
Hàng 1  
Trần Thắng, Trần Thanh Nguyên, Trần Thanh Nhã, Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Thúc Linh, Trương Khanh, Trương Minh Đức, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Quốc Dũng.
previous Lớp 8ème 3Lớp 8ème 5 next