Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Hội Ngộ Taberd 79 tại San Jose, California tháng 7, 2016
Hình do Nguyễn Quốc Long gởi đến
next Hội Ngộ Taberd 79 tại Kingsland, Texas 24-26 tháng 6, 2016     Mục lục    
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_2016-07.jpg
San Jose, California tháng 7 năm 2016, lớp 6-1, 7-1 và 8-1 Taberd79