Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Hội Ngộ Taberd 79 tại San Jose, California tháng 7, 2016
Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
next Hội Ngộ Taberd 79 tại Kingsland, Texas 24-26 tháng 6, 2016     Mục lục     Hội Ngộ Taberd 79 tại Paloma Mountain, California 28-30 tháng 4, 2017
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_2016-07.jpg
San Jose, California tháng 7 năm 2016, lớp 6-1, 7-1 và 8-1 Taberd79