Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Hội Ngộ Taberd 79 tại Kingsland, Texas 24-26 tháng 6, 2016
Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
next Mini reunion in New Braunfels - Texas, 4-7 tháng 9 năm 2015 (phần 1)     Mục lục     Hội Ngộ Taberd 79 tại San Jose, California tháng 7, 2016
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_1.jpg
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_2.jpg
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_3.jpg
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_4.jpg
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_5.jpg
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_6.jpg
tb79/hoi_ngo_2016/tab79_7.jpg