Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Mini reunion in New Braunfels - Texas, 4-7 tháng 9 năm 2015 (phần 1)
Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
next Mini reunion in New Braunfels - Texas, 4-7 tháng 9 năm 2015 (phần 2)     Mục lục     Hội Ngộ Taberd 79 tại Kingsland, Texas 24-26 tháng 6, 2016
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_01.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_02.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_03.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_04.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_05.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_06.jpg