Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Mini reunion in New Braunfels - Texas, 4-7 tháng 9 năm 2015 (phần 2)
Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
next Mini reunion Galveston - Texas, 12-14 tháng 6 năm 2015     Mục lục     Mini reunion in New Braunfels - Texas, 4-7 tháng 9 năm 2015 (phần 1)
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_07.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_08.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_08.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_09.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_10.jpg
tb79/hoi_ngo_09_2015/tb79_sept_2015_11.jpg