Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Mini reunion Galveston - Texas, 12-14 tháng 6 năm 2015
Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
next Đám tang Nguyễn Hoàng Điểu, tháng 11, 2014     Mục lục     Mini reunion in New Braunfels - Texas, 4-7 tháng 9 năm 2015 (phần 2)
tb79/hoi_ngo_06_2015/tb79_jun_2015_1.jpg
tb79/hoi_ngo_06_2015/tb79_jun_2015_2.jpg
tb79/hoi_ngo_06_2015/tb79_jun_2015_3.jpg
tb79/hoi_ngo_06_2015/tb79_jun_2015_4.jpg
tb79/hoi_ngo_06_2015/tb79_jun_2015_5.jpg
tb79/hoi_ngo_06_2015/tb79_jun_2015_6.jpg