Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Hội Ngộ Taberd 79 tại Paloma Mountain, California 28-30 tháng 4, 2017
Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
next Hội Ngộ Taberd 79 tại San Jose, California tháng 7, 2016     Mục lục     Đám Tang Lữ Châu Hiếu 15 tháng 12, 2017
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_01.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_02.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_03.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_04.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_05.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_06.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_07.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_08.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_09.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_10.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_11.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_12.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_13.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_14.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_15.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_16.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_17.jpg
tb79/hoi_ngo_2017/tb79_18.jpg