Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Hội Ngộ Taberd 79 tại Dillion Beach, California, 17-19 tháng 6, 2011
next Hội Ngộ Taberd 79 tại Dillion Beach, California, 17-19 tháng 6, 2011 (phần 2)     Mục lục     Hội ngộ 2012, Paso Robles, California (phần 2)
reunion/taberd79/tb79_2011_01.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_02.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_03.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_04.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_05.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_06.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_07.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_08.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_09.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_10.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_11.jpg
reunion/taberd79/tb79_2011_12.jpg