Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Hội Ngộ Taberd 79 tại Dillion Beach, California, 17-19 tháng 6, 2011 (phần 2)
next Orange County, tháng 7 năm 2010     Mục lục     Hội Ngộ Taberd 79 tại Dillion Beach, California, 17-19 tháng 6, 2011
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_01.jpg
Taberd Class 5-12 School Year 71-72
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_02.jpg
Taberd Class 6-1 School Year 72-73
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_03.jpg
Taberd Class 7-1 School Year 73-74
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_04.jpg
19 bạn cùng lớp 6-1, 7-1 và 8-1
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_05.jpg
Pre-reunion gathering at Seafood Royal
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_06.jpg
Waiting for foods
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_07.jpg
We all are hungry
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_08.jpg
Tình, Tân, Trị và Linh
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_09.jpg
Linh, Trị và Đỗ Minh
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_10.jpg
Linh, Đỗ Minh, Tân và Dũng
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_11.jpg
Hồ Đình Hải is anxious to taste Lẩu
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_12.jpg
Let's eat Lẩu
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_14.jpg
Nhân is getting some seafood
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_15.jpg
Bà xã của Taberd (Mimi, Thanh, Mai & Loan)
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_16.jpg
Tân and Bằng showed that Australians can dance too
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_17.jpg
Nhẫy quá đẹp, dìu em lã lướt
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_18.jpg
Having fun
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_19.jpg
Dziên was getting into the music!
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_20.jpg
Loan and Mai showing off their moves
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_21.jpg
Loan, Tình and Khải
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_22.jpg
Having more fun
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_24.jpg
Do you think we can get more food?
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_25.jpg
Eating again!!!
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_26.jpg
All you can eat and drink but you don't have to pay.
tb79/hoi_ngo_2011/tb79_2011_29.jpg
Look Linh, I was down here on Row 1 and you were way up there.