Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Nguyễn Kim Anh


02 tháng 02, 2010  Đàm xuân Lộ (USA)   Reply Trả lời
Mình là Lộ, học sinh lớp Năm 9 ở Taberd niên khóa 70-71.
Không biết có bạn nào trong lớp còn nhớ mình không?