Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lời Huynh Trưởng (1)
Lời Huynh Trưởng (2) next
SH_Felicien

Các em thân mến,

Cuốn kỷ yếu 74 này đánh dấu một trang sử vẻ vang của trường Lasan Taberd, cùng nhau ta hãy ngược dòng thời gian, trở lại một trăm năm về trước:

1874, Linh mục De Kerlan, Hội Thừa Sai Ba Lê và Chánh Sở họ Vương Cung Thánh Đường, đã chạnh lòng khi thấy các trẻ mồ côi không ai săn sóc. Ngài đã dùng tài sản riêng để tậu lại dinh thự cũ của các quan Thống Đốc Nam Kỳ, và sửa sang lại để tổ chức một lưu xá cho các em. Tòa nhà chính giữa, với kiến trúc, kỹ thuật và vật liệu xây thời xưa, là ngôi nhà cũ nhất mà linh mục De Kerlan lưu lại cho chúng ta.

Từ năm 1877 khi vị sáng lập qua đời đến năm 1890, trường thuộc quyền sở hữu và được đặt dưới sự điều khiển của Hội Thừa Sai; được Hội trùng tu, chỉnh trang dần để trở thành một cơ sở giáo dục. Trong các vị Linh Mục kế vì Linh Mục De Kerlan, có Linh Mục Mossard, Quinton sau này là Giám Mục. Và chính lúc Linh Mục Mossard điều khiển trường là lúc khởi công xây cất dãy nhà bên phải.

Ngày 19/11/1889 Đức Cha Colombert đích thân đón tiếp các Sư Huynh Lasan từ Pháp qua và trao Dòng Lasan trách nhiệm điều khiển trường.

Tháng 2 năm 1890 các học sinh Taberd chính thức được các Sư Huynh lãnh trách nhiệm dạy dỗ cho tới ngày nay. Từ đó cho tới nay, Taberd đã trải qua bao giai đoạn, bao bước thăng trầm, và lịch sử Taberd đã ghi những trang vẻ vang xen với những nét đen tối.

Ngay từ nguyên thủy, Trường đã được chính quyền và giới phụ huynh tín nhiệm, nhờ tinh thần kỷ luật, các thành quả tốt đẹp thâu lượm được trong các kỳ thi, các cuộc triển lãm về thủ công hay hội họa. Các Thống Đốc như Rousseau, Paul Doumer ... đều dành cho trường nhiều cảm tình, thăm viếng Trường, trợ cấp học bổng, ân thưởng huy chương. Tháng chạp năm 1897, Taberd được vinh dự đón tiếp Hoàng Đế Thành Thái một cách long trọng. Đây là một đặc ân hiếm có nếu ta để ý rằng các Vua thời xưa, ít khi ra khỏi kinh đô Huế. Ít ngày sau học sinh đại diện đọc diễn văn nhận được chiếu chỉ ban khen. Sau này nhiều lần Taberd cũng được hân hạnh đón tiếp các vị nguyên thủ Quốc Gia. Quan Thượng Thư triều đình Huế cũng có viếng thăm trường, và gởi các con theo học tại đây.

Kỳ Đại Hội Thánh Mẫu năm 1958, Đức Hồng Y Agagianian đặc sứ Tòa Thánh và là vị Hồng Y đầu tiên thăm Việt Nam, cũng ghé qua trường Taberd.

Quí vị Phụ Huynh và cựu học sinh chắc cũng có dịp tham dự trực tiếp Đại Lễ 300 năm mừng thành lập Dòng Lasan năm 1951 và gần đây hơn, lễ 100 năm các Sư Huynh tại Việt Nam (1966) cũng như các cuộc thăm viếng của Tôn Huynh Tổng Quyền Nicet Joseph và Charles Henry.

... xem tiếp trang sau
Lời Huynh-trưởng (1)
Lời Huynh Trưởng (2) next