Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Phương tiện học tập
previous Hội Phụ Huynh - Hội Đồng Tư thục

Trong chiều hướng cải tiến giáo dục, ngoài những phòng thí nghiệm, thính thị, ..., thư viện cũng được mở ra để giúp học sinh có phương tiện tham khảo thu thập thêm những kiến thức mới.

Ngoài ra hội phụ huynh cũng cộng tác đắc lực với nhà trường để giúp học sinh có thêm tiện nghi nước uống, mời G.S. Nguyễn Thành Nhơn trong chương trình thể dục 5 phút mỗi sáng trước khi vào lớp học.

Phương tiện học tập
previous Hội Phụ Huynh - Hội Đồng Tư thục