Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Hội Phụ Huynh - Hội Đồng Tư thục
Phương tiện học tập nextTrần Ngọc Oành
Chủ tịch

Lê Châu Lộc
Phó chủ tịch 1

Lê Anh Kim
Phó chủ tịch 2

Trần Kim Quang
Tổng thư ký

Nguyễn Đình Tân
Phó Tổng thư ký

Nguyễn Duy Giá
Tổng thủ quỹ

Nguyễn Ngọc Lang
Phó tổng thủ quỹ

Nguyễn văn Xuân
Phó trưởng ban y tế và xã hội

Nguyễn Ngọc Trân
Trưởng ban văn hóa và giáo dục

Chu Phạm Ngọc Sơn
Phó trưởng ban văn hóa và giáo dục

Lê Mộng Bảo
Trưởng ban thông tin và văn nghệ

Huỳnh Trung Chánh
Trưởng ban kế hoạch và tổ chức

Lưu Vĩnh Lữ
Phó trưởng ban kế hoạch và tổ chức

Nguyễn Văn Hưởng
Ủy viên

Phạm Gia Chí
Ủy viên

Doãn Minh Thước
Ủy viên

Vũ Văn Tuyên
Ủy viên

Lê Xướng
Ủy viên
Nguyễn Ngọc Toàn
Trưởng ban y tế và xã hội

Huỳnh Ngọc Lang
Ủy viên

Nguyễn Kim Oanh
Ủy viên
 
Các quý vị trong Hội Đồng Tư Thục Việt Nam, mà chủ tịch là Sư Huynh Félicien Huỳnh Công Lương đương kim Hiệu trưởng Lasan Taberd.
Hội Phụ Huynh - Hội Đồng Tư thục
Phương tiện học tập next