Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lời Huynh Trưởng (1)
Lời Huynh Trưởng (2) next

Các em học sinh thân mến,

Một niên học nữa lại qua đi ...

Một niên học đã được đánh dấu với bao thăng trầm của đất nước chúng ta. Thật vậy, niên học 1972 - 1973 của chúng ta đã bắt đầu với thời thế khẩn trương của đất nước cộng thêm bao ưu tư của mội người. Chính trong bầu không khí đó chúng ta đã mở đầu niên học với chương trình huấn luyện quân sự học đường cho các anh học sinh Trung học Đệ Nhị cấp.

Thời gian qua đi ...

Chúng ta tạm quên đi những lo lắng đó để hòa mình vào các sinh hoạt học đường. Mỗi người cố gắng tự rèn luyện mình dưới sự săn sóc tận tâm của các Sư Huynh và các Giáo sư.

Chúng ta đã tích cực tham dự vào các sinh hoạt của trường qua các buổi lễ: Bổn mạng trường, Sinh nhật, Tết và các phong trào trẻ, thể dục, các giải thể thao Quốc Khánh, các giải thể thao Xuân Quý Sửu (dưới sự bảo trợ đắc lực của Hội Phụ Huynh Học Sinh). Chúng ta cũng ghi ơn các chiến sĩ bằng cách tích cực tham dự Đại Hội Nhạc trẻ để góp tiền cho Cây Mùa Xuân chiến sĩ.

Ngoài những sinh hoạt đó, chúng ta vẫn tiếp tục hăng say trong việc trao dồi văn hóa, học vấn với những phương tiện mà nhà trường cùng với sự cộng tác của hội Phụ huynh học sinh: Mỗi ngày một cố gắng tu bổ và hoàn thiện cho hợp với nền giáo dục hiện đại: Phòng Thí nghiệm, Phòng thính thị, Thư viện...

Sau hết các Hội đoàn cũng giúp chúng ta tự rèn luyện những gì còn thiếu sót trong chương trình học vấn sinh hoạt. Nhưng cái gì "có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc". Những lo âu và những sự đe dọa của chiến tranh trên quê hương chúng ta đã dần dần tắt đi. Những hình ảnh vui mừng và tươi đẹp của Hòa Bình đã ló dạng cho mọi người. Cùng lúc đó niên học chúng ta từ từ kết thúc.

... xem tiếp trang sau
Lời Huynh-trưởng (1)
Lời Huynh Trưởng (2) next