Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-4
previous Lớp 4-3Lớp 4-5 next
Ban khen danh dự
Cao Anh Kiệt
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Cao Anh Kiệt
2 - Lê Thanh Đạt
3 - Hồ Hoàng Ti Nô
1 - Lê Thanh Đạt
2 - Đặng Hữu Khoa
3 - Đinh Hoàng Linh
1 - Cao Anh Kiệt
2 - Lê Châu Lương
3 - Đinh Hoàng Linh
TOÁNANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Phạm Văn Đạt
2 - Trần Quang Vinh
3 - Hồ Hoàng Ti Nô
1 - Cao Anh Kiệt
2 - Lê Châu Lương
3 - Lưu Minh Nhật
1 - Trần Quang Vinh
2 - Lưu Minh Nhật
3 - Hồ Trung Hiếu
HỘI-HỌA
1 - Trương Quang Hiền`
2 - Phạm Quang Vinh
3 - Hồ Trung Hiếu
73-4-4
Hàng 4  
message Quách Hồng Hùng, message Nguyễn Quang Trung, message Hồ Hoàng Tô Mỹ, message Lê Châu Lương, message Võ Hồng Phước, message Lê Ngọc Ninh, message Hồ Trương Hiếu, message Nguyễn Công Thanh, message Nguyễn Tiến Liêm.
Hàng 3  
message Đỗ Hoàng Trọng, message Phạm Quang Vĩnh, message Nguyễn Hoàng Long, message Phạm Công Thành, message Vĩnh Việt Hưng, message Nguyễn Mạnh Cường, message Lê Huy Đông, message Nguyễn Thanh Sơn, message Lê Thanh Đạt.
Hàng 2  
message Hồ Hoàng Ti Nô, message Lưu Minh Nhật, message Phạm Công Chánh, message Mai Vĩnh Thời, message Nguyễn Chánh Mông, message Đoàn Hữu Hùng, message Nguyễn Hùng Tâm, message Phạm Quang Minh, message Trần Trương Hiển.
Hàng 1  
message Nguyễn Lê Hoàng Hùng, message Nguyễn Châu Luân, message Cao Anh Kiệt, message Trần Thế Điền, message Đinh Hoàng Linh, message Dương Quang Minh, message Nguyễn Minh Hùng, message Trần Quang Hải.

Hàng 4  
message Lê Hoàng Nam, message Trần Hùng Cường, message Trịnh Duy Thiện, message Nguyễn Đại Phú, message Nguyễn Phúc Viễn, message Trương Hoàng Nguyên, message Đỗ Văn Khải, message Huỳnh Hoàng Hải, message Lê Quang Khải.
Hàng 3  
message Trần Quang Vinh, message Trần Anh Thông, message Nguyễn Tuấn Khanh, message Chung Quang Minh, message Châu Vĩ Nghiệp, message Nguyễn Việt Sơn, message Trần Dũng, message Võ Như Tâm.
Hàng 2  
message Lý Dương Quang, message Võ Văn Hiệp, message Trương Quang Hiền, message Đinh Hoàng Linh, message Nguyễn Văn Hùng, message Võ Nhật Luận, message Trần Phong Võ, message Đặng Hữu Khoa, message Vũ Mạnh Hà.
Hàng 1  
message Trần Văn Tiến Dũng, message Trần Khương Trung, message Lê Minh Khánh, message Nguyễn Nguyễn Long, message Vũ Anh Tuấn, message Nguyễn Thành Nghĩa, message Diệp Phước Đại, message Phạm Văn Đạt.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-3Lớp 4-5 next