Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-10
previous Lớp 4-9Lớp 4-11 next
Ban khen danh dự
Lâm Kỳ Minh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lâm Kỳ Minh
2 - Lê Anh Tuấn (B)
3 - Trần Quách Luân
1 - Lê Anh Tuấn (B)
2 - Lâm Ngọc Phong
3 - Nguyễn Ngọc Thụ
1 - Lê Anh Tuấn (B)
2 - Lâm Ngọc Phong
3 - Phạm Đình Nam
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Văn Nguyện
2 - Nguyễn Việt Hải
3 - Trần Quách Luân
1 - Phạm Việt Cường
2 - Lê Anh Tuấn (B)
3 - Ngô Minh Trung
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Trần Quách Luân
3 - Lâm Kỳ Minh
HỘI-HỌA
1 - Hồ Ngọc Châu Long
2 - Hà Quốc Danh
3 - Phí Ngọc Hùng
73-4-10
Hàng 4  
Lâm Cung Minh, Hồ Ngọc Châu Long, Ngô Hồng Chương, Lê Trọng Bình, Đoàn Văn Ngân, Trần Quốc Thống, message Trình Hoàng Hội, message Nguyễn Trọng Sơn, message Ngô Dũng Nam, Trần Quách Luân.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Nguyện, Lê Hữu Hòa, Nguyễn Việt Hải, message Hoang Đắc Trung, Trần Hiển Minh, Tô Chân Vũ, Quang Trung Lễ, Nguyễn Thành Trí, Nguyễn Thành Nhân.
Hàng 2  
Đỗ Ngọc Quí, Đỗ Cao Nam, message Thái Mạnh Cường, message Nguyễn Huy Bảo, message Lê Minh Tuấn, Đinh Công Thảo, message Bùi Khương Tuệ Hoàn, Vũ Hà.
Hàng 1  
message Nguyễn Ngọc Thụ, Trần Công Khanh, Hồ Văn Dũng, Trần Quốc Anh, Nguyễn Phạm Quang Võ, Phạm Mạnh Dũng, Trương Cao Thảo, Lê Thanh Tùng, message Trường Tử Gia.

Hàng 4  
Nguyễn Quan Tuấn, Nguyễn Dương Đàm, message Đỗ Tiến Dũng, Lê Đình Nguyên, Phí Ngọc Hoàng, Trần Thái Tín, message Lâm Kỳ Minh, Nguyễn Hữu Trường, Võ Thành Nhơn.
Hàng 3  
Võ Thành Đạt, Quách Tú Hòa, Phạm Tô Giang, Bạch Quang Huy, message Nguyễn Long Dũng, Phạm Long Giao, Phạm Đình Nam, Nguyễn Ngọc Phú.
Hàng 2  
Lê Anh Tuấn, Âu Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Trung Hiếu, Lê Quang Hiển, message Phạm Việt Cường, Lâm Ngọc Phong, Phạm Trí Dũng, Nguyễn Công Phát.
Hàng 1  
Trần Nguyên Nam Trân, Nguyễn Minh Nhơn, Phạm Trung Phát, Ngô Minh Trung, Lê Nhân Trung, message Huỳnh Văn Lâm, message Lê Anh Tuấn, Hà Quốc Anh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-9Lớp 4-11 next