Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-1
Lớp 6-2 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Vương Quang Hiển
3 - Phạm Hữu Ân
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Nguyễn Thái Huynh
3 - Nghiêm Tuấn Dương
1 - Vương Quang Hiển
2 - Nguyễn Trường Sơn
3 - Phạm Đình Khanh
LÝ HÓASỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Nguyễn Duy Khanh
2 - Vương Quang Hiển
3 - Nguyễn Trường Sơn
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Nguyễn Anh Tuấn
3 - Quách Kim Tùng
1 - Vương Quang Hiển
2 - Nguyễn Trường Sơn
3 - Nguyễn Thái Huynh
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Nguyễn Ngọc Bích
3 - Nguyễn Thái Huynh
1 - Nghiêm Tuấn Dương
2 - Nguyễn Thượng Ánh
3 - Nguyễn Trường Sơn
1 - Nghiêm Tuấn Dương
2 - Vương Quang Hiển
3 - Nguyễn Trường Sơn
72-6-1-ed
Hàng 5  
message Vương Quang Hiển, Trần Ngọc Tiến, Phạm Trung Cẩn, message Nguyễn Quang Minh, Ngô Hồng Sơn, Trần Nhơn Tài, La Vân Trung, Đỗ Hùng, Nguyễn Đức Lân, Lâm Thanh Hoàng, message Trần Lễ Cường, message Nguyễn Mạnh Hùng, message Bùi Mỹ Phong.
Hàng 4  
message Trần Quang Hùng, Nguyễn Anh Minh, message Đoàn Tất Đức, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đỗ Tiến, Ngô Tấn Hữu, Bùi Xuân Tân, Hồ Hữu Tùng, Trần Đức Nghĩa, Trần Đặng Đức, message Lê Như Đức, Phạm Hữu Ân, Nguyễn Thành Vinh, Vũ Anh Tuấn.
Hàng 3  
Nguyễn Trí Dũng, Đường Minh Anh, Vũ Tài Đức, message Trương Quang Hiếu, Phan Đình Khuyến, Phạm Thái, Nguyễn Thượng Ánh, Đỗ Trọng Thắng, Phạm Nguyên Khiêm, Hà Dương Hân, Võ Thanh Tùng, Lê Minh Dũng, Nguyễn Quang Vinh, Huỳnh Chí Cang, message Nguyễn Xuân Đình.
Hàng 2  
message Trương Quang Toàn, Nguyễn Phương Hoài, Đỗ Anh Tấn, Trần Việt Cường, Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Hữu Khôi, Nguyễn Thái Huynh, Nguyễn Hưng Nam, message Lâm Ngọc Minh, Phan Văn Tấn, Nghiêm Tuấn Dương, message Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Phước Hải, Phạm Tấn Kiệt, Trần Hữu Nghĩa.
Hàng 1  
Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Trường Sơn, Lê Quốc Hưng, message Nguyễn Duy Danh, Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Vĩnh Thanh Giao, Nguyễn Ngọc Phú, Quách Kim Tùng, Nguyễn Minh Đức, Võ Văn Thông, Dương Tâm Hậu, Phạm Đình Khanh, Nguyễn Gia Trí Dũng, Nguyễn Ngọc Bích.

message Có tin nhắn

Lớp 6-2 next