Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-8
previous Lớp 8-7
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Phạm Kim Tước
2 - Phạm Mạnh Tuấn
3 - Vũ Năng Hòa
1 - Lê Hoàng Minh
2 - Phạm Kim Tước
3 - Đặng Kim Tâm
1 - Phạm Kim Tước
2 - Lê Hoàng Minh
3 - Nguyễn Kim Dũng
VẠN VẬTPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Phạm Kim Tước
2 - Phạm Mạnh Tuấn
3 - Cao Minh Đạt
1 - Phạm Kim Tước
2 - Dương Trọng Hiếu
3 - Cao Anh Dũng
1 - Mai Anh Tuấn
2 - Phạm Kim Tước
3 - Nguyễn Kim Dũng
TOÁN-HỌCLÝ HÓAHỘI-HỌA
1 - Vũ Năng Hòa
2 - Phạm Kim Tước
3 - Nguyễn Kim Dũng
1 - Phạm Kim Tước
2 - Trần Minh Kim Nhật
3 - Vũ Năng Hòa
1 - Phạm Kim Tước
2 - Vũ Năng Hòa
3 - Dương Trọng Hiếu
THỂ DỤC
1 - Hoàng Trọng Tuấn
2 - Nguyễn Tất Thành
3 - Trần Văn Hiệp
71-8-8-ed
Hàng 6  
message Kiều Công Phụng, Nguyễn Tuấn, message Lê Hoàng Minh, Vũ Minh Tâm, message Trương Sĩ Đại, Võ Quốc Khanh, message Vũ Năng Hòa, Trần Văn Thành, Trương Nam Quang.
Hàng 5  
message Tiêu Văn Thọ, Nguyễn Nam Thành, Cao Minh Đạt, Bùi Đình Tuấn, Bùi Hải, message Nguyễn Sĩ Hải, message Nguyễn Kim Dũng, message Phạm Công Định, message Hoàng Trọng Tuấn, Mai Anh Tuấn.
Hàng 4  
Cao Anh Dũng, message Lâm Lam Sơn, Trần Kim Thanh, Đỗ Quốc Quân, Phạm Hồng Thạch, message Đặng Quang Lâm, Dương Hoàng Thanh, message Trần Văn Hiệp, Trần Anh Tuấn, message Lưu Thành Trung.
Hàng 3  
Hồ Quang Tiết, message Trần Thiên Thành, message Đỗ Phương Thành, Nguyễn Thế Thanh, Trần Văn Tuyến, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Kim Minh Nhật, Đặng Kim Tâm, message Phạm Kim Tước.
Hàng 2  
Nguyễn Ngọc Tuấn, message Lê Ngọc Tuấn, Đỗ Hữu Dũng, message Phạm Mạnh Tuấn, message Bùi Hữu Phước, message Dương Trọng Hiếu, Trần Đại Tín, Nguyễn Quốc An, message Vương Quốc Thanh, Đỗ Cao Thành.
Hàng 1  
message Bùi Hùng, Lê Hoàng, message Lê Anh Tuấn, Trần Như Thuần, message Nguyễn Ngọc Sĩ, message Nguyễn Hòa Bình, message Hồ Đức Thắng, Tôn Thất Lê Thụ, message Dư Phước Lộc, message Võ Bá Linh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-7