Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-1
Lớp 6-2 next
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Nguyễn Sơn An
2 - Phan Hùng Dân
3 - Lâm Ngọc Khánh
1 - Nguyễn Sơn Am
2 - Lê Hữu Hiền
3 - Phan Hùng Dân
1 - Nguyễn Sơn An
2 - Đặng Mạnh Côn
3 - Lê Hữu Hiền
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Ngô Văn Vinh
2 - Trần Lân
3 - Nguyễn Sơn An
1 - Văn Thế Thông
2 - Phan Hùng Dân
3 - Lê Cẩm Tú
1 - Nguyễn Cao Bằng
2 - Lê Thanh Hải
3 - Đặng Mạnh Côn
ANH VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Đặng Mạnh Côn
2 - Nguyễn Cao Bằng
3 - Lê Minh Hải
1 - Nguyễn Cao Bằng
2 - Đặng Mạnh Côn
3 - Hoàng Đệ
1 - Phan Hùng Dân
2 - Nguyễn Đắc Lộc
3 - Nguyễn Thái Phước
71-6-1-ed
Hàng 6  
message Lê Minh Hải, message Trần Quốc Minh, message Hoàng Trung Sơn, message Nguyễn Xuân Sơn, message Lê Thiện Linh, message Nguyễn Cao Bằng, message Trần Quân Hiệp, message Phan Hùng Dân, message Trịnh Hổ Long, message Nguyễn Văn Ngọc, message Võ Tiến Dũng, message Đặng Quốc Dân, message Văn Thế Thông.
Hàng 5  
message Lê Phát Minh, message Lâm Ngọc Khánh, message Nguyễn Quốc Bảo, message Nguyễn Thành Long, message Phí Trọng Huấn, message Trần Vĩnh Phát, message Nguyễn Thái Phước, message Lã Quang Hải, message Trần Trọng Nam, message Lâm Thành Trí, message Võ Đình Dũng, message Lê Anh Tuấn.
Hàng 4  
message Trần Bá Phước, message Nguyễn Chánh Huy, message Huỳnh Quang Minh, message Trần Công Điện, message Trần Huy Thanh, message Nguyễn Sơn An, message Ngô Văn Vinh, message Đặng Mạnh Côn, message Nguyễn Ngọc Hùng, message Lâm Thiện Tín, message Lê Thanh Hải.
Hàng 3  
message Nguyễn Trọng Hòa, message Lê Quan Phú, message Dương Ngọc Lâm, message Phạm Quốc Đạo, message Cao Tấn Trung, message Ngô Viết Nam Châu, message Huỳnh Ngọc Tuấn, message Lê Hữu Hiền, message Nguyễn Minh Trí, message Huỳnh Văn Phúc, message Đỗ Hữu Đức, message Phạm Ngọc Vĩnh.
Hàng 2  
message Trương Công Thành, message Bùi Tấn Quốc Bắc, message Hoàng Trọng Tài, message Chung Văn Minh, message Lưu Đình Khải, message Lê Phú Lộc, message Phạm Trọng Dức, message Tạ Chiến Thắng, message Hồ Anh Tuấn, message Nguyễn Đắc Lộc, message Nguyễn Văn Trí Hùng, message Đinh Lê Dũng.
Hàng 1  
message Lê Khải Hoàng, message Trần Lân, message Đặng Anh Tuấn, message Hoàng Đệ, message Nguyễn Thành Thân, message Nguyễn Chí Hưng, message Ngô Ngọc Minh, message Nguyễn Ngọc Quân, message Lê Cẩm Tú, message Trần Anh Dũng, message Lê Đăng Khoa, message Nguyễn Văn Khương.

message Có tin nhắn

Lớp 6-2 next