Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-8
previous Lớp 5-7Lớp 5-9 next
Ban khen danh dự
Trần Minh Hải
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝSINH NGUTOÁN-HỌC
1 - Trương Chức Kiệt
2 - Trần Minh Hải
3 - Nguyễn Tấn Phát
1 - Lý Văn Vinh
2 - Nguyễn Tuấn Khanh
3 - Trần Minh Hải
1 - Đoàn Việt Thắng
2 - Trần Minh Hải
3 - Trường Chức Kiệt
THƯỜNG THỨCQUỐC-VĂNHỘI-HỌA
1 - Trần Minh Hải
2 - Nguyễn Anh Hùng
3 - Phạm Xuân Tài Thành
1 - Trần Anh Linh
2 - Trần Ngọc Liêm
3 - Đinh Quốc Hùng
1 - Trương Chức Kiệt
2 - Đào Vĩnh Thọ
3 - Trần Minh Hải
71-5-8-ed
Hàng 5  
message Trần Văn Minh, Đinh Quốc Hùng, Đặng Hữu Ngọc, Võ Tấn Thành, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hữu Trí, Tôn Thất Hiệu, message Trương Chức Kiệt, Lý Văn Vinh, Huỳnh Anh Dũng, message Phạm Xuân Chữ.
Hàng 4  
Hoàng Văn Bình, Đào Vĩnh Thọ, message Nguyễn Tấn Phát, message Trần Bá Hưng, Vũ Đình Khang, Kiều Kim Hùng, message Ngô Hồng Nhựt, message Phan Bạch Quang, message Hồ Thanh Tuấn, Lý Minh Hải, Trần Thanh Tâm, message Dương Minh Sanh.
Hàng 3  
Đoàn Viết Thắng, Lê Minh Toàn, Trần Việt Hùng, message Vũ Di Sơn, Đồng Khắc Vinh, message Hoàng Hữu Hiệp, Cao Gia Huân, Phạm Xuân Tài Thành, Nguyễn Anh Hùng, message Nguyễn Thế Nam, Thái Xuân Quang.
Hàng 2  
Nguyễn Chí Đức, Trần Anh Linh, Phan Minh Lý, Nguyễn Mạnh Hùng, message Phan Đức Trung, message Lê Tiến Đạt, Nguyễn Anh Tuấn, message Vũ Quốc Thuấn, Nguyễn Thanh Lộc, Trịnh Long Sơn, message Trần Hoàng Phong, message Ngô Văn Trung.
Hàng 1  
Nguyễn Tuấn Khanh, Vũ Việt Anh, Lê Duy Tâm, Bùi Quý Vịnh, Trần Ngọc Liêm, Phan Bưu, Phạm Huy Cơ, Cao Anh Tuấn, Nguyễn Duy Minh Lương, message Hoàng Đình Nghĩa, Lý Thanh Nhàn, Tạ Quốc Dũng, message Nguyễn Công Khôi.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-7Lớp 5-9 next