Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-7
previous Lớp 5-6Lớp 5-8 next
Ban khen danh dự
Trần Văn Tánh
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝSINH NGUTOÁN-HỌC
1 - Trần Văn Tánh
2 - Nguyễn Thiện Hòa
3 - Nguyễn Bá Ninh
1 - Trần Văn Tánh
2 - Nguyễn Thiện Hòa
3 - Nguyễn Bá Ninh
1 - Nguyễn Thiện Hòa
2 - Trần Văn Tánh
3 - Bùi Minh Quang
THƯỜNG THỨCQUỐC-VĂNHỘI-HỌA
1 - Trần Văn Tánh
2 - Trương Như Vĩnh Phúc
3 - Trương Hoàng Liên
1 - Trần Văn Tánh
2 - Trần Tuấn Tài
3 - Bùi Minh Quang
1 - Trương Hoàng Liêm
2 - Vũ Văn Hải
3 - Ngô Huấn Anh Tuân
71-5-7-ed
Hàng 5  
Nguyễn Vũ Khoa, Hồ Hữu Hiệp, message Bùi Minh Quang, Phạm Quang Đại, Trương Hoàng Liêm, message Trương Nhuận Nam, Đặng Phước, Nguyễn Minh Sang, message Vũ Văn Hải, Phạm Công Tước, Lê Phượng Vĩ, Vũ Anh Tuấn.
Hàng 4  
message Ngô Huấn Anh Tuấn, Trần Trọng Nhân, Dương Văn Tài, Trần Thiện Hùng, message Lê Công Dũng, Nguyễn Hồng Nhựt, Trần Đặng Đức, Nguyễn Văn Ái, Cao Đăng Ving, message Nguyễn Tấn Hồng, message Trần Trọng Hiếu, 2Passed away Hoàng Tuyên, message Nguyễn Duy Hội.
Hàng 3  
Võ Thanh Tùng, Lê Trần Quang, message Nguyễn Quang Hiển, Lưu Phụng Hoàng Dũng, message Trần Trọng Phú Sĩ, Quách Ngụy Vinh, Trương Đình Tuấn, Nguyễn Bá Ninh, Trần Văn Tánh, Ph. Vi4ng Bảo Ninh, Trần Tuấn Tài, message Trương Như Vĩnh Phúc.
Hàng 2  
Phạm Minh Thịnh, Phạm Hữu Tân, Lâm Phi Hải, Nguyễn Đình Duy, Hoàng Công Hoan, message Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Trung, message Hầu Mắc Thịnh, Đặng Huy Thiện, Trần Minh Tuấn, Lê Nguyên Tuân, message Phạm Đăng Hiệp.
Hàng 1  
message Lê Tiến Dũng, Nguyễn Văn Nhơn, message Lý Phước Nghĩa, message Trần Phước Dũng, Lê Thanh Ường, Lê Phú Quý, Nguyễn Thiện Hòa, Nguyễn Đắc Thành, message Phan Huy Hoàng, Nguyễn Phương Hoài, Nguyễn Tuân, message Nguyễn Văn Đức, message Mai Trung Nghĩa.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-6Lớp 5-8 next