Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-8
previous Lớp 2-7Lớp 2-9 next
Ban khen danh dự
Lâm Kỳ Minh
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Phạm Đức
2 - Lý Quốc Thái
3 - Phạm Anh Tuấn
1 - Võ Hùng
2 - Lâm Kỳ Minh
3 - Đặng Hoàng Thắng
1 - Lâm Kỳ Minh
2 - Lê Hữu Hòa
3 - Đặng Hoàng Thắng
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Lý Quốc Thái
2 - Lâm Kỳ Minh
3 - Lê Hữu Hòa
1 - Lê Hữu Hòa
2 - Lý Quốc Thái
3 - Nguyễn Phạm Đức
1 - Đặng Hoàng Thắng
2 - Nguyễn Phạm Đức
3 - Trịnh Hoàng Hợi
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Tôn Cường
2 - Lâm Kỳ Minh
3 - Lý Quốc Thái
71-2-8-ed
Hàng 6  
message Trịnh Hoàng Hội, Đỗ Ngọc Thạch, Hà Văn Trung, Ngô Ngọc Thạch, message Võ Đình An, Nguyễn Bá Thành, message Thái Sơn Minh, Lâm Kỳ Minh, Nguyễn Duy Đằng, message Lý Quốc Thái.
Hàng 5  
Đoàn Văn Ngân, Nguyễn Anh Quân, message Đỗ Duy Tâm, Vũ Ngọc Hoàng Chánh, Nguyễn Tôn Cường, Đoàn Tích Quế, Mai Hữu Trung, Trần Thiện Trúc, message Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Duy.
Hàng 4  
Quan Trung Lễ, Nguyễn Mạnh Hà, Hà Sỹ Liêm, Huỳnh Anh Tài, message Mao Phúc Ninh, Hotsa Nagi, message Dương Minh Tâm, Huỳnh Đức Hiền, Nguyễn Văn Hùng, Long Thọ.
Hàng 3  
Hồ Quang Hải, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Phúc Duy, message Nguyễn Hữu Duy, message Ôn Tấn Quyền, Trần Văn Luận, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Quang Hiển, Nguyễn Ngọc Long.
Hàng 2  
Hoàng Quân, message Bùi Ngọc Chi Như, Phạm Anh Tuấn, Võ Hùng, message Diệp Phước Đại, message Ninh Hồng Độ, Lê Hữu Hòa, Kiều Công Đức, Vương Bá Ánh, Lê Nhân Tâm, message Nguyễn Phạm Đức.
Hàng 1  
message Nguyễn Kim Nhựt, Lê Phước Lâm, Nguyễn Thượng Quỳnh, Cao Xuân Chiêu, Nguyễn Khoa Triết, message Huỳnh Phú Đức, Huỳnh Anh Trực, Lê Văn Thành, Võ Nhựt Luận, message Đặng Hoàng Thắng, message Nguyễn Anh Duy.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-7Lớp 2-9 next