Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-7
previous Lớp 2-6Lớp 2-8 next
Ban khen danh dự
Dg Châu Thảo
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Dương Châu Thảo
2 - Đàm Văn Thành
3 - Lê Trọng Bình
1 - Dương Châu Thảo
2 - Nguyễn Kiên Trường
3 - Đàm Văn Thành
1 - Nguyễn Hữu Vinh
2 - Phạm Trí Dũng
3 - Dương Thuận Hưng
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Dương Thuận Hưng
2 - Lê Trọng Bình
3 - Dương Châu Thảo
1 - Phạm Công Trí
2 - Lê Quang Huy
3 - Hà Thế Linh
1 - Bùi Khương Tuệ Hoàn
2 - Nguyễn Quốc Tuấn
3 - Phạm Trí Dũng
HỘI-HỌA
1 - Trần Duy Việt
2 - Lư Long Sơn
3 - Đoàn Trọng Châu
71-2-7-ed
Hàng 6  
Nguyễn Bảo Nhật, message Lê Quang Huy, Lê Vũ Cường, message Vũ Thiện Chính, Văn Thế Quang, Nguyễn Quốc Ân, Lê Nhật Linh, Cao Minh Trung, Phạm Duy Trạch, Phan Trọng Tiến.
Hàng 5  
message Đặng Văn Tuấn, Hoàng Hữu Khải, message Đoàn Trọng Châu, Phạm Trí Dũng, Lê Trọng Bình, Phạm Tùng Phương, Nguyễn Minh Tấn, Lê Văn Hùng, message Nguyễn Bá Thành, Võ Phạm Cường.
Hàng 4  
Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Tích Thiện, Dương Châu Thảo, Hà Thế Linh, Đàm Văn Thành, Nguyễn Lưu Hà, message Nguyễn Hữu Vinh, message Ngô Mạnh Tùng, Hồ Ngọc Châu Long, message Phạm Hồng Nhơn, message Dương Quang Minh.
Hàng 3  
Trần Duy Việt, message Tống Quốc Hưng, Lư Long Sơn, Nguyễn Thành Sơn, Huỳnh Văn Thiện, Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Quân, message Đoàn Văn Bình, Nguyễn Kiên Tường, message Phạm Hoàng Anh.
Hàng 2  
message Phạm Công Chánh, Phạm Công Trí, Lê Thành Long, message Bùi Khương Tuệ Hoàn, message Chu Mạnh Tiến, Trương Quang Hiên, Đỗ Ngọc Quí, Huỳnh Thiên Quốc Thái, Nguyễn Văn Đắc, Trần Hoài Phương.
Hàng 1  
Phạm Hoàng Phúc, message Nguyễn Quốc Đạt, message Nguyễn Hữu Vinh, message Dương Thuận Hưng, Trần Nguyễn Nam Trân, Vương Duy Ninh, Phan Đình Tường, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Lâm, Đặng Duy Liêm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-6Lớp 2-8 next