Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-9
previous Lớp 3-8Lớp 3-10 next
Ban khen danh dự
Lê Mỹ Toàn
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Hồng Xuân Vũ
2 - Nguyễn Đắc Sinh
3 - Trần Hiệp Lực
1 - Trần Hiệp Lực
2 - Nguyễn Thành Tín
3 - Phạm Quý Hiển
1 - Trần Quốc Sơn
2 - Bùi Huy Thoại
3 - Lê Mỹ Toàn
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Bùi Xuân Bình
2 - Nguyễn Quang Tâm
3 - Trần Quốc Dũng
1 - Lê Hùng
2 - Lê Mỹ Toàn
3 - Bùi Huy Thoại
1 - Nguyễn Quang Tâm
2 - Lê Mỹ Toàn
3 - Bùi Xuân Bình
HỘI-HỌA
1 - Lê Mỹ Toàn
2 - Trần Quốc Sơn
3 - Hồng Xuân Vũ
71-3-9-ed
Hàng 6  
Trương Hữu Phúc, Nguyễn Phương Hạnh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hy, Nguyễn Quang Tâm, message Hoàng Đức Huyên, Nguyễn Văn Đại, Phương Linh Hiệp, message Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Ngọc Diệm.
Hàng 5  
Trần Quốc Sơn, Nguyễn Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Minh, Lâm Quang Đạm, Bùi Huy Thoại, Lê Mỹ Toàn, Nguyễn Đông Quân, Vĩnh Lân, message Nguyễn Mạnh Bảo, Lâm Ngươn Thanh, Trần Văn Lộc.
Hàng 4  
Phan Duy Khang, Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Anh Tài, Trần Thế Thành, Ngô Hồng Quốc, Bùi Xuân Bình, Võ Đình Quang, Võ Phương Kiệt, message Lê Hùng, Hồng Xuân Vũ.
Hàng 3  
Trần Hiệp Lực, Vương Bá Xuân, Hồng Vĩnh Phước, Trần Chánh Quyền, Đặng Xuân Phúc, Trần Hoài Dũng, Hồ Đắc Chính, Trần Anh Tài, Nguyễn Thành Tín, Đinh Chính, Lê Trung Nguyên.
Hàng 2  
Nguyễn Đắc Sinh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Bảo Thịnh, Lê Hữu Thịnh, Trần Chánh Vinh, Trần Trọng Tuệ, Nguyễn Hùng Cường, message Đào Thanh Nghị, Nguyễn Ngọc Khánh, Huỳnh Thanh Tuyền.
Hàng 1  
Trần Quốc Dũng, Phạm Quý Hiển, Từ Ngọc Trí, message Đào Thanh Nghị, message Trần Lâm Khoa, message Đỗ Hoàng Phượng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Chí Quang, Đoàn Thanh Tuấn Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-8Lớp 3-10 next