Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-10
previous Lớp 3-9
Ban khen danh dự
Lâm Tấn Tài
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Lâm Tấn Tài
2 - Huỳnh Công Khanh
3 - Võ Hữu Hội
1 - Phùng Chí Mẫn
2 - Mai Thành Sang
3 - Lâm Tấn Tài
1 - Huỳnh Công Khanh
2 - Lâm Tấn Tài
3 - Trần Triều Vinh
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Võ Hữu Hội
2 - Nguyễn Nguyễn Anh Quân
3 - Lâm Tấn Tài
1 - Lâm Tấn Tài
2 - Bạch Nguyễn Bảo Thạch
3 - Nguyễn Trương
1 - Huỳnh Cg. Khanh
2 - Trần Ngọc Thắng
3 - Bh. Nguyễn Bảo Thạch
HỘI-HỌA
1 - Mai Thành Sang
2 - Trần Thanh Sơn
3 - Bạch Nguyễn Bảo Hạnh
71-3-10-ed
Hàng 6  
Phùng Chí Mẫn, Lê Việt Tuấn, Lê Hửu Hiếu, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Lương Gia Hách, Nguyễn Hữu Phước, Mai Thành Sang, Phạm Quốc Trụ, Lê Khắc Quang, Trần Quốc Hưng, message Trần Hoàng Vũ.
Hàng 5  
Lương Công Thanh, Mai Phương Thống, Nguyễn Đăng Tuấn, Hoàng Trọng Dũng, message Lưu Ngọc Dũng, message Vĩnh Việt Phước, Nguyễn Trương, Nguyễn Ngọc Anh Quân, Trần Thái Bảo, Trần Thanh Liêm.
Hàng 4  
Phan Đình Trung, Bạch Ngọc Bảo Thạch, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Đăng Khiêm, Nguyễn Thới Thuận, Trần Triều Vinh, message Quách Hồng Hùng, Nguyễn Lâm, Trần Đức Tuấn Tùng, Trần Như Khôi.
Hàng 3  
Phạm Duy Long, Liêu Quang Tuấn, Nguyễn Kim Thuận, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Long Tiến, Lai Ngọc Hưng, Trần Anh Minh, Nguyễn Quang Minh, La Văn Dũng, Trần Trung Hiển.
Hàng 2  
Đỗ Tất Toàn, message Phạm Việt Cường, message Phạm Ngọc Dần, Võ Ngọc Minh, Huỳnh Công Khanh, message Vũ Anh Dũng, Nguyễn Dũng, Vũ Sơn, Võ Như Phương, Lâm Tấn Tài.
Hàng 1  
message Đào Tiến Dũng, Lê Phát, message Vũ Huy, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Quang Trung, message Trần Thanh Sơn, Nguyễn Như Phúc, Nguyễn Quang Mẫn, Nguyễn Thuận Cảnh, Võ Hữu Hội, Trần Thanh Danh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-9