Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-1
Lớp 3-2 next
Ban khen danh dự
Vũ Đức Đạt
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Lê Quang Lưu
2 - Nguyễn Hoàng An
3 - Phạm Gia Phong
1 - Nguyễn Văn Thanh
2 - Chế Quốc Tạo
3 - Ma Văn Trạch
1 - Nguyễn Đình Thắng
2 - Đinh Vũ Cẩm Chương
3 - Nguyễn Đăng Tuệ
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Anh Tuấn B
2 - Mai Hữu Minh
3 - Bùi Quang Minh
1 - Nguyễn Quang Trường
2 - Nguyễn Chí Cường
3 - Lê Mộng Lâm
1 - Trần Khắc Trung
2 - Trịnh Anh Tuấn
3 - Lê Khắc Du
HỘI-HỌA
1 - Lê Đình Thi
2 - Trần Xuân Thông
3 - Trần Đạm Thanh
71-3-1-ed
Hàng 5  
message Vũ Đức Đạt, Trịnh Quốc Thanh, message Nguyễn Hoàng An, Trương Văn, message Trần Khắc Trung, Phan Anh Minh, message Nguyễn Quốc Cường, message Lê Hiếu Thuận, message Nguyễn Vĩnh Lộc, Tạ Tiến Lợi, Nguyễn Quốc Tuấn, message Lê Đình Thi, message Trần Xuân Thông.
Hàng 4  
message Chế Quốc Tạo, message Đỗ Kỳ Đồng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, message Ngô Thế Thái, Trần Đạm Thanh, Nguyễn Hoàng Thanh, Mã Văn Trạch, message Lê Thành Trường Giang, message Lê Quang Lưu, message Trần Bá Cường, message Nguyễn Đặng Tuệ.
Hàng 3  
message Bùi Nhựt Lộc, message Nguyễn Văn Thanh, message Bùi Mạnh Hà, message Lê Mộng Lâm, message Huỳnh Quốc Thảo, message Đinh Vũ Cẩm Chương, message Bành Đinh Quan, message Nguyễn Quốc Bảo, message Vũ Đỗ Bảo, message Nguyễn Trần Thái Bảo, Nguyễn Quốc Huy, Trần Văn Trung.
Hàng 2  
message Huỳnh Thuận Thành, Dương Ngọc Trình, message Dư Trọng Hòa, Trần Thanh Lợi, message Nguyễn Quang Trường, Nguyễn Quang Thức, message Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Kim Hùng, message Nguyễn Đình Thắng, message Nguyễn Thành Mỹ, message Vũ Anh Tuấn, message Mai Hữu Minh.
Hàng 1  
message Hồ Thiện Khoa, message Trần Quốc Cường, message Bùi Quang Minh, message Lê Anh Tùng, Nguyễn Chí Cường, message Đỗ Thái Diên, message Lê Khắc Du, message Đỗ Minh Cường, message Nguyễn Thành Tâm, Phạm Gia Phong, Nguyễn Đỗ Tuấn, message Nguyễn Anh Tài.

message Có tin nhắn

Lớp 3-2 next