Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Thái cực đạo và Vovinam
previous Túc cầu và Bóng chuyền
martial_arts1 martial_arts2

Môn võ hình như là một trong những môn hợp thời trang nhất. Bởi vậy không thể nào thiếu được. Biết võ tự vệ và bảo vệ người khác:thật là một lý tưởng đáng hâm mộ và yêu thích. Với những đòn của Thái cực đạo và Vovinam bạn chắc sẽ bảo vệ đước tương lai bạn.

martial_arts3
martial_arts4
Thái cực đạo và Vovinam
previous Túc cầu và Bóng chuyền