Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Túc cầu và Bóng chuyền
previous Bóng rổ và Bơi lộiThái cực đạo và Vovinam next
tuc-cau1

Với một thân xác khỏe mạnh mà không biết Túc Cầu là uổng. Câu đó vẫn được anh em tâm niệm và cố gắng đem ra thực thi. Trong những lần ra trận anh em Taberd vẫn cố gắng và đã nêu cao được danh dự cho trường nhà.

tuc-cau2
bong_chuyen1 bong_chuyen2

Cuối khóa học một cuộc triển lãm tất niên cũng đã được tổ chức tại phòng Khánh Tiết Trường. Kết quả rất khích lệ. Niên khóa 69 - 70 chỉ học sinh nào đủ số điểm trung bình 12/20 mới được lên lợp Trung Cấp.

bong_chuyen3
Túc cầu và Bóng chuyền
previous Bóng rổ và Bơi lộiThái cực đạo và Vovinam next