Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhất 10
previous Lớp Nhất 9Lớp Nhất 11 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Anh Tài
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Võ Thanh Hoài
2 - Nguyễn Anh Tài
3 - Lê Ngọc Hưng
1 - Nguyễn Anh Tài
2 - Võ Thanh Hoài
3 - Bùi Đăng Khoa
1 - Văn Tiến Nam
2 - Đàm Xuân Mai
3 - Lê Ngọc Hưng
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG-THỨC
1 - Võ Thanh Hoài
2 - Nguyễn Tuấn Nam
3 - Nguyễn Anh Tài
1 - Nguyễn Công Bảo
2 - Giang Minh Tâm
3 - Bùi Đăng Khoa
1 - Võ Thanh Hoài
2 - Lê Ngọc Hưng
3 - Bùi Đăng Khoa
HỘI-HỌA
1 - Lê Tấn Thành
2 - Võ Thanh Hoài
3 - Nguyễn Anh Tài
tn_68-69_nhat-10-hdr
tn_68-69_nhat-10-p1
Hàng 5  
Nguyễn Vu Khuê, Nguyễn Ngọc Thạnh, Hoàng Vĩnh Linh, message Nguyễn Khoa Quỳnh, message Trần Minh Đức.
Hàng 4  
Nguyễn Kiến Hoàng Hùng, Phan Quang Cảnh, Nguyễn Kim Đạt, Trần Kim Quý, Nguyễn Anh Tài, message Nguyễn Kim Vinh.
Hàng 3  
message Lê Ngọc Hưng, 1Passed away Lương Minh Thảo, Lê Đình Quang Trung, Nguyễn Công Bảo, message Bạch Thái Vương.
Hàng 2  
Đinh Tiên Phúc, Lê Tấn Thành, Phạm Khắc Hiếu, message Hồ Ngọc Ẩn, message Huỳnh Chí Cương, Nguyễn Đình Quỳnh.
Hàng 1  
Bùi Đặng Khoa, message Trần Dũng Tuấn, Nguyễn Trọng Hào, message Nguyễn Tuấn Nam, 2Passed away Giang Minh Tâm, Vũ Bảo Trúc.

message Có tin nhắn

tn_68-69_nhat-10-p2
Hàng 5  
message Nguyễn Duy Hải, Tôn Thất Anh Tuấn, message Nguyễn Duy Hòa, Diệp Anh Hùng, message Nguyễn Thế Hùng.
Hàng 4  
message Võ Thanh Hoài, message Quách Ngụy Mạnh, Phạm Ngọc Tuyến, message Lê Đức Vĩnh Phúc, Ngô Cao Đông.
Hàng 3  
Đỗ Đình Quang, Nguyễn Anh Hoàng, Đào Thế Hùng, Nguyễn Phước Nhuận, message Lý Văn Quới.
Hàng 2  
Chu Bá Hào, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Hoàng Tý, message Đào Minh Đức.
Hàng 1  
Nguyễn Đình Liên, Đàm Xuân Mai, message Văn Tiến Nam, Trần Anh Dũng, Trần Công Khanh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhất 9Lớp Nhất 11 next